Final Project loi liu、终于看到你咯、回忆?

|
Sei lo, not 1 project ny neh
mac nid pass d T.T
so san fu


story gao dim jor
on the way doing cartoon
sei lo
very hard tim T.T

do my best ?
加油加油加油
终于看到你啦

在webcam
很不错咧
哈哈
好看好看^^
好像,在哪里看过你咯
比照片好看也^^
蒙昧欲求?
哈哈哈哈哈哈

看你傻傻的样子
自然可以忘记不开心的事了拉
哈哈哈哈回忆?

看会小时候的照片...
哇,好帅XD
靓仔呆咯,
哈哈哈哈哈哈哈哈哈

可爱:P

好久没拍照了,要买相机拍多多照了


时间过得好快哦...
看我爸妈的结婚照,
就好像我就快要结婚了啦
T.T
不像那么快老咯
还没靓仔够哦
哈哈哈哈哈哈哈

要珍惜啦^^

0 comments:

Post a Comment